Advies

Problemen kunt u beter voorkomen dan genezen. Een paar tips:

Let erop dat een leverancier is aangesloten bij een branche-vereniging. Alhoewel dit geen garantie is voor een probleemloos produkt geeft dit wel houvast op het moment dat er iets fout gaat. Of een leverancier daadwerkelijk is aangesloten kan bij de vereniging worden nagevraagd.

Wilt u de vloer van uw keuze door de leverancier laten leggen kies dan een bedrijf met eigen vloerenleggers in dienst. Daarmee heeft u voor zowel het produkt als de uitgevoerde werkzaamheden een aanspreekpunt en voorkomt u dat, in geval van een probleem, de leverancier van het produkt en de monteur elkaar als schuldigen aanwijzen.

Problemen met een produkt liggen niet per definitie aan de leverancier of het produkt zelf. Ook als gebruiker kunt u verantwoordelijk zijn voor schade. Zo krimpt hout als het droog wordt binnenshuis (stookseizoen), geeft ingelopen zand zelfs op het hardste oppervlak krassen en heeft onvoldoende onderhoud voortijdige slijtage tot gevolg. Hiervoor kunt u een leverancier dan ook niet aanspreken. Volg daarom alle door de fabrikant/detaillist verstrekte adviezen op.

Tags: problemen, vloerleggers, leverancier, krimpt hout, krassen, onderhoud