Mediation

Geschillen ontstaan wanneer partijen het niet eens zijn over de wijze waarop een probleem moet worden opgelost. Dit is niet verwonderlijk aangezien de belangen in de regel niet gelijk zijn. Hierdoor ontstaat vaak een situatie waarin partijen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan en waarin de emoties een belangrijke rol kunnen gaan spelen.
 
Zolang men echter nog in gesprek is kan het verstandig zijn te denken aan een mediator. Iemand die uitsluitend op basis van de feiten bekijkt of er mogelijkheden zijn om de partijen tot elkaar te brengen. Hierdoor kunnen allerlei dure procedures worden voorkomen, en misschien nog belangrijker, het probleem kan zo snel worden verholpen.

Ook voor mediation kunt u contact zoeken met ons bureau. Door een speciale opleiding kunnen wij objectief bemiddelen in conflicten.

Om tot een succesvolle bemiddeling te kunnen komen is het wel van belang dat beide partijen zich hiervoor open willen stellen. Grote kans dat u elkaar na afloop weer de hand kunt schudden.

Tags: mediator, lijnrecht, geschillen, bemiddeling