parketschade

Taxatie

Het is allemaal al vervelend genoeg. Door lekkage van de centrale verwarming is uw prachtige parketvloer verworden tot een vieze massa hout. Maar het kan nog erger als blijkt dat de verzekeringsmaatschappij geen problemen heeft met het innen van premies maar wel met het uitkeren van voldoende geld om de schade deugdelijk te kunnen herstellen. Ook in een dergelijk geval kunt u een beroep doen op de expertise van VTAB.

Omdat wij een onafhankelijk bureau zijn spelen bij onze taxaties geen commerciele belangen mee. Geen goedkoop lapwerk maar ook geen onnodige vervanging. Het uitgangspunt is dat de vloer na herstel weer even mooi en goed moet zijn als voor de schade, echter wel tegen een zo gunstig mogelijk tarief.

Dit maakt het voor zowel een verzekeraar als voor een verzekerde interessant om de taxatie uit te laten voeren door VTAB.

Tags: verzekeringsmaatschappij, verzekeraar, onafhankelijk